J'aime... Miluji...

Welcome to J'aime

Jen my sami jsme "ARCHITEKTI" svého VÝVOJE. Stačí přijmout důsledky této skutečnosti.

Co je J'aime?

Každý jeden z nás, ať už žije v jakýchkoliv podmínkách a vychází z jakéhokoliv nastavení, v sobě nosí obrovský potenciál a něco krásného. 

Aplikace J'aime je pozváním k vykročení na novou cestu, na které můžeme rozvinout své největší schopnosti, dary a projevit svoji krásu. Otevřít se cítění, pečovat o své vize, podporovat jejich růst a současně je realizovat.

Naše planeta se právě nachází v období rozsáhlé proměny, ve které lidstvo hraje hlavní roli. Změna je nezastavitelná a děje se rychlostí světla. Učíme se vyšším principům jako je láska, svoboda a odpuštění. Takový svět není snem, ale další etapou našeho přirozeného vývoje. Záleží na každém z nás, zda odhalíme a přijmeme vyšší záměr, který přinášíme a nebo budeme ve změně stagnovat. 

Každý máme svobodnou volbu za přijetí zodpovědnosti za to co tvoříme a kým jsme.

"V každém stínu se nachází dar. Až se člověk přestane snažit svým stínům uniknout, nebo je odstranit, teprve tehdy může dojít ke krásnému paradoxu, protože ustane náš vnitřní i vnější boj. Teprve tehdy nastane klid, ve kterém se mohou naše dary projevit." Richard Rudd

Co je J'aime?

Je to osobní vnitřní mapa, která ukazuje archetypální vzorce ve formě tzv. stínů, jež blokují náš přirozený projev a směřuje nás na způsob, jakým můžeme tyto vzorce proměnit na své dary. 

Krásný zážitek s J'aime...

Záměr aplikace J'aime?

Cesta jemnosti k celistvosti a prosperitě. 

Pravou podstatou je tajemství, kdy hlavním účelem je nasměrovat veškerou svou pozornost do svého nitra a z toho proměnit svůj život v experiment, který nám umožní poznat, kdo opravdu jsme. Avšak budeme muset jít až za hranici naší mysli samotné.

Otevíráme se novému vidění a vnímání děje, které se odklání od dogmatického nastavení, a bourá limity, kterými jsme se oddělovali od celistvého nastavení a života v prosperitě.

Neslyšíme se, i když mluvíme stejnou řečí. Nejdříve se musíme naučit poslouchat sami sebe - zevnitř uvidět kdo skutečně jsme a kam potřebujeme jít, převzít odpovědnost za toto nabyté vědomí a realizovat ho.

Změna nenastane pouhým čtením a konzumováním znalostí a vědomostí, ani zábleskem AHA momentů. Skutečná změna nastane použitím všeho nabytého do reality. Neustálé udržování rovnováhy mezi přijímáním a dáváním.

Naším hlubokým záměrem je propojovat mužsko-ženský princip a užívat si ho jako celek v jednotě.

Jak se dostat do aplikace?

Dozvíte se v tomto videu, krok po kroku.

Video

Kdo stojí za projektem J'aime?

Keep Up With J'aime On The Go
J'aime is powered by Mighty Networks
Phone numbers from outside the United States may need to use a prefix (e.g. +44 XX XXXX XXXX). Available on iOS and Android. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.